Månadsarkiv: mars, 2021

Vårdnadstvister och vad man bör känna till.

Vårdnadshavare bär det praktiska ansvaret för ett barns personliga utveckling och välbefinnande.
Ibland så uppstår det tyvärr tvister mellan föräldrar där dom inte kan komma överens om vem som ska vara barnets vårdnadshavare.
För att kunna bestämma vem som bör ha vårdnaden så tar man hjälp av familjerätt Norrköping som är en del av socialtjänsten i kommunen.
När det är en vårdnadstvist så är det barnets välmående, behov och perspektiv som väger tyngst och enligt lagen så är det barnets bästa som alltid ska gå före först.
Ibland kan man behöva hjälp av jurister Linköping för rådgivning och rättsliga företräden.

Det är alltså inte föräldrarnas önskemål som ska tillgodoses utan här lägger man all fokus på barnen.
Om inte föräldrarna kan komma överens trots stöd från familjerätten och rådgivning så går det vidare till tingsrätten och rättegång.
Man vill alltid sträva efter att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska gemensamt fatta beslut som rör barnet och för att detta ska fungera praktiskt så måste båda parterna komma överens.
Barnets vilja spelar roll för domstolen och man försöker ta hänsyn till barnets vilja i så stor mån som det går, ett barn är aldrig för ungt för att kunna uttrycka sin vilja.

En vårdnadstvist i familjerätten Linköping är en rättslig process som oftast uppstår efter en separation eller skilsmässa där det har blivit svårare att ta gemensamma beslut.
När man ska besluta om vårdnaden så kollar man på flera faktorer såsom hur pass föräldrarna är att samarbeta.
Det ska inte finnas några hinder så att en förälder inte kan träffa sitt barn, försöker den ena sabotera och göra det svårt för umgänge så minskar chanserna för den föräldern att kunna behålla vårdnaden.

Rätten får inte besluta om vårdnaden vägras av båda föräldrarna, barnets vilja väger tungt i dessa fall beroende på ålder och mognad.